Er gelden speciale regels voor vergunningsvrij bouwen. Klik hier om te bekijken of voor jouw project een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig is. Let op: ook bij vergunningsvrij bouwen gelden er regels, en is het vaak nodig om een constructieberekening en/ of bouwtekening te laten maken.